dijous, 25 de febrer de 2021

ESPAIS: APRENEM JUGANT

El joc és font d'aprenentatges en la infància i contribueix al seu desenvolupament integral, per això a l'escola organitzam l'espai i el temps per afavorir aquest joc. 

A l'aula l'espai està distribuit en diferents espais, on hi ha uns materials pensats per fomentar diferents tipus de joc, fomentar l'aprenentatge i donar cabuda als 100 llenguatges dels infants. . Són uns espais i materials pensats i organitzats per permetre la interrelació entre els infants, amb els adults, objectes i materials, i que afavoreixin l'acció i l'aprenentatge, però també la reflexió sobre la seva pròpia acció.

Les propostes dels espais i la vida d'aula es retroalimenten: a vegades hi ha propostes dels espais que sorgeixen d'alguna activitat d'aula i altres vegades arrel del joc dels infants als espais es fa alguna activitat de vida d'aula.

Cada dia després del pati tenim temps d'espais. A la conversa prèvia parlam de les normes (recollir abans de canviar d'espai,...), a què volen jugar, a vegades parlam sobre quins espais han anat molt i quins molt poc per fomentar que vagin variant, presentam noves propostes i nous materials...Presentam noves propostes, com el material de vida pràctica o el cançoner, que després trobaran a l'espai corresponent per usar al moment d'espais.

Les noves propostes sorgeixen sempre que és possible de l'observació dels infants i les seves demandes:Hugo al pati va fer el número 2021 a l'arena i per això vàrem presentar la proposta de traç del número 2021 resseguint els números amb un retolador vileda.Alguns infants espontàneament jugaven a metges amb el material que trobaven a classe i per això vàrem decidir crear l'espai de metges. 
Primer vàrem fer una llista de tot el que necessitavem, Hugo ens va dur el seu maletí de metges i vàrem agafar noves idees, i després hem anat introduint el nou material i acordant on col.locar-ho, creant així l'espai entre tots.

Altres vegades les propostes sorgeixen d'activitats que feim a classe: cada dimarts feim art amb Isa i ens presenta diferents materials (fang, aquarel.les, material de reciclatge...) que es queden a l'espai d'art, per exemple; o sorgeixen de sortides que feim (a la platja, als ametllers...), on recollim tressors de la natura que es queden al nostre espai de natura i experimentació.Contam el conte de Patufet amb titelles i introduim el teatret de titelles per l'espai de la mediateca.


                                 Fang a l'espai d'art        Proposta artística després de la sortida als ametllers


Joc de tacte amb el material recollit a la platja

Altres vegades, les propostes sorgeixen de la mestra, per les necessitats detectades o per treballar algun objectiu.Introduim teles i material no estructurat a l'espai motriu per fomentar la creativitat, les construccions i el joc simbòlic.

Després de la conversa prèvia començam a triar espai: els responsables treuen de dins una bosseta aleatòriament la targeta del nom de cada nen/a i cadascú el col.loca a l'espai on vol anar. Si ja està ple hem d'aprenedre a acceptar que no hi podem anar i  hem d'esperar a que quedi lliure.
Comença el temps de joc. Anam a l'espai que hem triat i quan volem canviar d'espai hem de mirar si al nou espai que volem anar hi ha lloc.

ESPAI MOTRIU
Hi podem desenvolupar les nostres habilitats motrius, però també hi feim construccions (cases, castells...) i hi desenvolupam joc simbòlic.

MEDIATECA
Hi podem mirar llibres, fer teatre de titelles, escoltar música, tocar instruments, cantar les cançons del cançoner,veure les fotos de sortides,... Les propostes de la mediateca sovint sorgeixen dels contes que contam a classe i de les activitats de música que feim.

CONSTRUCCIONS

Tenim material estructurat natural i material complementari (vehicles, animals, ninots...). Hi podem fer construccions i joc simbòlic. 
Per la descoberta de l'equilibri cal experimentar amb les propietats dels materials (forma, mida...). Contruim en alçada (torres...) i afrontam nous reptes (reproduir el far de La Mola o la torre de Platja de'n Bossa...).
En la descoberta i la conquesta de l'espai uns ocupen l'espai pla amb moltes peces, altres ocupen un petit espai en altura, altres ocupen l'espai col.locant les peces en sèrie...Les nostres construccions són cada vegada més elaborades, jugam amb l'equilibri i l'alçada, i sovint treballam en equip.


Amb les construccions cream espais tancats per fer la nostra casa i hi jugam dinsTambé hi tenim material de joc simbòlic: vehicles, una estació de bombers i policia, ninots, animals... Podem fer la nostra construcció i fer-hi joc simbòlic després incorporant animals, vehicles...A vegades intentam reproduir models reals amb la nostra construcció: la torre que vàrem veure a l'excursió de Platja de'n Bossa o el Far de la Mola que un dia va fer Hugo.

CASETA DE NINES I MINIMÓN

Al primer trimestre vàrem tenir la caseta de nines, al segon trimestre tenim el minimón. Tots dos fomenten el joc simbòlic, encara que al minimón també podem crear el nostre espai amb diferents materials.


Joc simbòlic a la caseta de nines

Al minimón desenvolupam la nostra creativitat i feim joc simbòlic.

EXPERIMENTACIÓ I NATURA

A aquest espai portam alguns elements de la natura a la nostra classe: elements de la Tardor, elements del camp, de la platja... 
També hi experimentam amb els 5 sentits: hem tengut la capsa de la vista, de l'oïda, de l'olfacte i del tacte; i alguns jocs de tacte.

I fomentam l'experimentació: al primer trimestre vàrem tenir arena i diferents estris per experimentar  i al segon trimestre tenim l'experimentació amb la llum i el color.

Desenvolupam habilitats d'exploració, observació, anticipació i comprovació dels resultats de les nostres accions... A través dels sentits exploram les propietats sensorials dels objectes i materials i observam els canvis i transformacions.


Experimentam amb elements naturals (transvassaments, capacitats, ple/buit...), observam els resultats de les nostres accions i coneixem les propietats d'aquests elements.A la taula de llum observam els efectes visuals de diferents elements en interacció amb la llum i cream composicions.

ART

En aquest espai tenim materials per pintar, modelar, dibuixar, retallar, enganxar, punxar, estampar... Anam introduint diferents tècniques i sobretot fomentam la creativitat. Les propostes van variant i s'enriqueixen amb les propostes d'art que feim cada dimarts amb Isa.

Mandales amb fang i elements de la Tardor


Modelatge amb fang i plastilinaDibuix amb diferents estris (retoladors fins i gruixuts, ceres, plastidecors, llapisos de colors...)Pintura amb tèmperaExperimentació amb les mescles de colors


Mandales


Retrat


Poema pintat


Aquarel.les


Collage


Estampació d'objectes amb forma de cercle

A través de l'espai d'art volem potenciar la creativitat i lliure expressió dels infants, per això els oferim uns materials plàstics i unes tècniques bàsiques.
També fomentam la seva autonomia: s'han de posar la bata si és necessari, han de preparar el material que necessiten, han de netejar l'espai quan acaben ...
A través de la manipulació dels materials també descobreixen les seves característiques a través dels sentits (tou, dur...).
Es desenvolupen també les habilitats d'observació, concentració...

JOCS DE TAULA I VIDA PRÀCTICA

En aquest espai anam introduint jocs de taula (puzzles, Memori, jocs d'associació,...) i propostes de vida pràctica de Montessori


Les propostes de vida pràctica ens serveixen també per desenvolupar la motricitat fina

Composició de figures amb figures geomètriques


Punxons de colors per fer diferents composicions i desenvolupar la pinza


Arbre musical


Joc didàctic per relacionar número-quantitat i encaixar figures geomètriques


Traç del nom


Escriptura del nom amb les lletres magnètiques


Jocs d'associació


Puzzle


CUINETA I METGES

Aquest és un espai on es fomenta el joc simbòlic de rols (som un papà, una mamà, un bebè, un metge...). La cuineta ha estat present durant tot el curs, però aquest segon trimestre hem incorporat també els metges arrel de l'observació del joc que feien els infants.

Hem anat incorporant elements naturals: castanyes a la Tardor, taronges que vàrem anar a buscar als tarongers de l'escola en Hivern..."El joc simbòlic ha  estat sempre una possibilitat per indagar sobre qui sóc, a qui represento i qui vull ser". Vicenç Arnaiz
El joc simbòlic és una eina molt valuosa de preparació per a la vida en societat i per comprendre el món; a més ajuda a superar dificultats, temors, conflictes interns... (ens convertim en llops, monstres...).

DISFRESSES I MAQUILLATGE
Aquest ha esset un espai temporal que hem tengut a classe durant un temps coincidint amb Carnaval. Disfressant-se i maquillant-se, que els encanta, han desenvolupat joc simbòlic i també han fet d'artistes maquillant-se.S'acaba el temps de joc i hem de recollir i netejar, fomentant així l'autonomia i uns bons hàbits d'ordre i neteja.
I per acabar, feim una conversa sobre el que hem fet durant el temps d'espais, amb qui, si hi ha hagut algun problema i com l'hem solucionat...;  és el moment de posar paraules a les nostres accions, de reflexionar, d'arribar a acords... Ens iniciam a la metacognició. 

Així, per exemple, arrel d'observar que a l'espai motriu hi havia bastants accidents i a més hi volien anar molts, vàrem acordar que només hi podrien anar 3 durant 10 mins i després farien canvi.

També ensenyam alguna cosa que hem fet i explicam com ho hem fet. I a vegades miram les fotos de la sessió d'espais per acompanyar l'explicació d'imatges.


Éric explica com ha fet el seu llibre de monstres i li ha posat una tapa amb el títol, els números de pàgina...


Hugo mostra com ha construit el far de La Mola

Són moltes les habilitats que es desenvolupen durant el joc, però cal fer una menció especial de les habilitats socials durant el joc en grup: es reparteixen rols, es posen d'acord, solucionen els seus conflictes, s'ajuden, cooperen... 

Mitjançant el joc els infants són protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge.