dissabte, 28 de maig del 2022

APRENEM LECTURA I ESCRIPTURA I MATEMÀTIQUES A PARTIR DE SITUACIONS VIVENCIALS

 Durant el temps de "vida d'aula" feim activitats significatives, sovint integrades dins algun petit projecte, a través de les quals treballam tant el llenguatge escrit com el llenguatge matemàtic. En aquesta entrada us en volem ensenyar algunes de les que hem fet al llarg del curs d'exemple.

A través d'aquestes activitats intentam que els infants vagin progressant en l'adquisició de coneixements adaptant-nos al nivell maduratiu de cadascú, de manera que intentam atendre a la diversitat.

És important que aquest aprenentatge sigui vivencial, significatiu i funcional, que les activitats tinguin sentit.

LECTURA I ESCRIPTURA

Quan llegim i escrivim en la vida ho feim amb una intenció. Per a què llegim i/o escrivim?

Per comunicar-nos, per recordar, per plaer, per informar-nos, per descobrir... 

A classe sorgeixen aquestes situacions i és quan aprofitam per treballar el llenguatge escrit.

Treballam diferents tipus de text: instructiu (receptes, instruccions...), narratiu (contes, històries...), llistes, poemes, endevinetes...


Redactam entre tots/es una carta per les famílies per demanar informació dels animals, la mestra fa de model escrivint i tots els infants firmen. Ens familiaritzam així amb l'estructura de la carta.Elaboram l'abecedari de la classe per poder-lo consultar quan volem escriure. Relacionam cada lletra amb la primera lletra dels nostres noms, que són el més significatiu per naltros, i després l'anam completant amb noms d'animals, germans...

Comparam amb el model per identificar de qui és aquell nom. És una estratègia que utilitzam sovint quan repartim els cartells amb els nostres noms per triar l'espai on volem anar.
Amb Inés treballam la consciència fonològica: el so de les lletres. Quin és el primer so del nom de cada animal? Quina lletra és?


Formam el nom dels companys o de diferents animals ordenant les lletres. Treballam individualment, en parelles i en petit grup.Treballam les endevinetes: primer ens divertim endevinant-les i després n'elaboram una.Treballam el traç de les lletres: resseguim amb els dits i després feim el traç dins arena.Quan feim el "contacontes familiar" feim una fitxa per recordar el conte i qui ens el va contar. Per escriure el títol anam variant: a vegades el copiam, a vegades ordenam les paraules (com es veu en aquestes fotos), a vegades ho escrivim  a la nostra manera... També treballam a vegades individualment, a vegades en parella i a vegades en petit grup.Ens agrada anar al racó de missatges de la mediateca per escriure missatges, jugar amb els noms...
En el dia a dia de l'aula hi ha moltes situacions que requereixen llegir i escriure: fer els cartells pel nostre cine, fer el cartell de les pastanagues per l'hort... És important l'escriptura espontànea: cadascú escriu a la seva manera, no hem de tenir por d'escriure malament.Escrivim en petit grup i després ho posam en comú en gran grup o ho comparam amb el model
Feim en petit grup la llista dels animals que veurem a la granja. Ens hem de posar d'acord, tothom ha d'escriure, hem de compartir, ens hem d'ajudar... I després valoram com ha anat el treball en equip.

LÒGICA-MATEMÀTICA

També en el dia a dia de l'aula sorgeixen situacions que requereixen emprar el llenguatge matemàtic (nombres, càlcul, geometria...): cada dia comptam quants som i quants falten i posam el número corresponent, feim la sèrie numèrica per les cadires del nostre cine, calculam de quina manera podem pagar amb monedes i billets l'excursió o l'entrada al cine,...
Elaboram joguines amb material reciclat i quan hi jugam anam anotant els nostres punts i en feim la suma total. Practicam el traç dels números per escriure el resultat.Feim en petit grup l'estadística del temps de cada mesEls nens i nenes proposen medir-se i ho feim a la paret i amb llapissos: quants llapissos medeix cadascú? Anotam el resultat.


Treballam amb diferents materials: regletes Cuisinaire, blocs lògics, material Montessori...

FAMÍLIES, us proposam que també aprofiteu les situacions del dia a dia per compartir moments amb els vostres fills/es fent la llista de la compra, deixant-los pagar al supermercat, pesant la fruita al supermercat, escrivint una postal quan anau de viatge...