divendres, 13 de maig de 2022

APRENEM JUGANT I FENT: ELS ESPAIS

El joc és font d'aprenentatges en la infància i contribueix al seu desenvolupament integral, per això a l'escola organitzam l'espai i el temps per afavorir aquest joc. 

A l'aula l'espai està distribuit en diferents espais o microambients, on hi ha uns materials pensats per fomentar diferents tipus de joc, fomentar l'aprenentatge i donar cabuda als 100 llenguatges dels infants. Són uns espais i materials pensats i organitzats per permetre la interrelació entre els infants, amb els adults, objectes i materials, i que afavoreixin l'acció i l'aprenentatge, però també la reflexió sobre la seva pròpia acció. Els materials i propostes dels espais van variant al llarg del curs, creant noves possibilitats de joc i aprenentatge.

Les propostes dels espais i la vida d'aula es retroalimenten: a vegades hi ha propostes dels espais que sorgeixen d'alguna activitat d'aula i altres vegades arrel del joc dels infants als espais es fa alguna activitat de vida d'aula.

Cada dia tenim un temps per jugar: dilluns i dimecres tenim un temps més llarg d'espais, dimarts i divendres un temps més curt d'espais, i dijous jugam a psico, a més del temps de joc al pati cada dia. 

A la conversa prèvia dels espais parlam de les normes (recollir abans de canviar d'espai,...), a què volen jugar, a vegades parlam sobre quins espais han anat molt i quins molt poc per fomentar que vagin variant, presentam noves propostes i nous materials...

Les noves propostes sorgeixen a vegades de l'observació dels infants i les seves demandes o necessitats; a vegades d'activitats que feim a classe (art, sortides...); i altres vegades de la mestra, per les necessitats detectades o per treballar algun objectiu.

Després de la conversa prèvia començam a triar espai: els responsables treuen de dins una bosseta aleatòriament la targeta del nom de cada nen/a, el llegeixen i el reparteixen, i cadascú el col.loca a l'espai on vol anar. Si ja està ple el que volíem triar hem d'aprenedre a acceptar que no hi podem anar i  hem d'esperar a que quedi lliure.Comença el temps de joc. Anam a l'espai que hem triat i quan volem canviar d'espai hem de mirar si al nou espai que volem anar hi ha lloc.

MEDIATECA

Hi podem mirar llibres, fer teatre de titelles,  cantar les cançons del cançoner, veure les fotos de sortides i els vídeos dels contacontes familiars, a vegades hi fei algun joc d'ordinador, escriure-hi missatges (aquesta proposta va sorgir a principi de curs a partir dels missatges que vareu deixar les famílies als vostres fills/es)... Però una de les propostes que més ens agrada és maquillar-nos, disfressar-nos i després fer un teatre a partir d'una història que improvitzam.
A més, disfressant-nos i maquillant-nos desenvolupam el joc simbòlic i feim d'artistes maquillant-nos.

En aquest espai també podem inventar històries a la caseta de nines
CONSTRUCCIONS

Tenim material molt divers: material estructurat natural, material no estructurat natural (còdols, troncs...), material complementari (vehicles, animals, ninots...), peces de colors translúcides, peces imantades, miralls que donen efecte de profunditat... Sovint feim primer una construcció i després hi afegim animals o vehicles per desenvolupar-hi joc simbòlic.Per la descoberta de l'equilibri cal experimentar amb les propietats dels materials (forma, mida...). Contruim en alçada (torres...) i afrontam nous reptes, aprenem a tolerar la frustració quan la construcció es cau i a esforçar-nos, aprendre de les errades i tornar-ho a intentar... En la conversa posterior a vegades parlam sobre què ha passat, com podem fer una torre alta que no es caigui....

En la descoberta i la conquesta de l'espai uns ocupen l'espai pla amb moltes peces, altres ocupen un petit espai en altura, altres ocupen l'espai col.locant les peces en sèrie, fan espais tancats...
Representam també la nostra construcció a través del dibuix.
EXPERIMENTACIÓ I NATURA

A aquest espai portam alguns elements de la natura a la nostra classe: elements de la Tardor, elements del camp, de la platja, del bosc... Quan trobam animalets o bitxets al pati els observam i els dibuixam. Hi podem fer mandales. I hi anam incorporant propostes, com la d'experimentació amb els imants,  l'observació dels cucs de seda, que es transformen en papalllones, l'observació del creixement de les plantes que hem sembrat, relacionar en parelles cada arbre amb el seu fruit després d'una sortida al camp... Aprenem a tenir cura dels animals i plantes.
També hi experimentam amb la llum i el color, amb farina o arena, fent transvassaments, omplint, buidant, provant diferents estris, observam els resultats de les nostres accions i coneixem les propietats d'aquests elements.
Desenvolupam habilitats d'exploració, observació, anticipació i comprovació dels resultats de les nostres accions... A través dels sentits exploram les propietats sensorials dels objectes i materials i observam els canvis i transformacions.
ART

En aquest espai tenim materials molt variats per pintar (aquarel.les, tèmpera...), dibuixar (retoladors fins i gruixuts, llapissos...), modelar (plastilina, fang, pasta de sal...), retallar, enganxar, punxar, estampar... Anam introduint diferents tècniques i sobretot fomentam la creativitat i lliure expressió dels infants. Les propostes van variant i s'enriqueixen amb les propostes d'art que feim cada dimecres. Sortim a l'espai exterior a observar i pintar els arbres del pati en Tardor, Hivern i Primavera, experimentam amb les mescles de colors, feim escultures i collage amb materials de rebuig...
Fomentam també la seva autonomia: s'han de posar la bata si és necessari, han de preparar el material que necessiten, han de netejar l'espai quan acaben ...JOC SIMÒLIC A LA CUINETA I SUPERMERCAT

El joc simbòlic ha estat sempre una possibilitat per indagar sobre qui sóc, a qui represento i qui vull ser. Vicenç Arnaiz.
Els infants busquen models a imitar i la cuineta i el supermercat són inspiració de jocs simbòlics i imitació del que els adults fan. El joc simbòlic és una eina molt valuosa de preparació per a la vida en societat i per comprendre el món; a més ajuda a superar dificultats, temors, conflictes interns... (ens convertim en llops, monstres...).
Aquest és un espai on es fomenta el joc simbòlic de rols (som un papà, una mamà, un bebè, un venedor...). 
Segons l'estació de l'any, hi hem anat incorporant elements naturals: castanyes a tardor, taronges per fer suc a l'hivern, llimons i flors a la primavera, macarrons per jugar a cuinar i menjar...

JOCS DE TAULA I VIDA PRÀCTICA

En aquest espai anam introduint jocs de taula (puzzles, 3 en ratlla, Memori, jocs d'associació,...) i propostes de vida pràctica de Montessori. Amb molts d'aquests materials treballam la motricitat fina i la concentració, aprenem a respectar les normes d'un joc de taula, a més de treballar la lògico-matemàtica,...

TRAÇ
Arrel de l'elaboració del pla personal, on alguns infants es varen proposar millorar el traç, hem introduit nous materials per tots per treballar la motricitat fina i el traç.I des que es varen reduir les restriccions i podem interactuar amb altres grups hem començat a fer espais compartits amb la classe de la lava un dia a la setmana.
S'acaba el temps de joc i hem de recollir i netejar, fomentant així l'autonomia i uns bons hàbits d'ordre i neteja.

I per acabar, feim una conversa sobre el que hem fet durant el temps d'espais, amb qui, si hi ha hagut algun problema i com l'hem solucionat...;  és el moment de posar paraules a les nostres accions, de reflexionar, d'arribar a acords... Ens iniciam a la metacognició. També ensenyam alguna cosa que hem fet i explicam com ho hem fet.
Són moltes les habilitats que es desenvolupen durant el joc, però cal fer una menció especial de les habilitats socials durant el joc en grup: es reparteixen rols, es posen d'acord, solucionen els seus conflictes, s'ajuden, cooperen... 

Mitjançant el joc els infants són protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada