diumenge, 5 de desembre de 2021

UN DIA A LA CLASSE DELS ANIMALS AMOROSOS

 Els rituals permeten anticipar el que passarà i donen seguretat, però també són moments educatius on es treballen l'autonomia, la cooperació, el llenguatge matemàtic (comptar, relacionar número amb quantitat, els dies de la setmana i el calendari, el pas del temps, l'estadística...), l'observació del temps atmosfèric, el llenguatge escrit (el propi nom, els noms dels companys, la data...), aprenem cançons, expressió oral, vocabulari i expressions en català, etc. A més, assumir responsabilitats fomenta la nostra autonomia i un bon autoconcepte, ens permet afrontar reptes i fer-nos créixer. 

Començam el dia canviant-nos les sabates per entrar a classe, guardant les nostres coses al calaix i amb un temps de joc lliure, és un temps de trobada amb la mestra i els companys. A mida que anam entrant anam girant la targeta del nostre nom, que vàrem preparar a principi de curs, on tenim per un costat el nostre nom i per l'altra el dibuix del nostre retrat.

Ens trobam en rotllana a l'estora per als RITUALS DEL BON DIA, que es fan en parella, per tal de treballar cooperativament.

                                                

Vàrem fer una dinàmica per trobar la nostra parella ajudant: Cadascú tenia la meitat d'un animal i havíem de buscar qui tenia l'altra meitat per montar el puzzle i escriure els nostres noms.

-Passar llista: Cantam la cançó Hola, amics. Els responsables miren els noms de les targetes que ningú ha girat, que són els que no han vengut a classe, els llegeixen i col.loquen al suro dels que falten, compten quants falten i quants som i busquen el número.-Data: Cantam la cançó dels dies de la setmana. Els responsables miren el dia de la setmana, a l'horari visual col.loquen el que toca fer avui, encerclen el dia del calendari, i amb l'ajuda de la mestra escriuen la data a la pissarra. El calendari ens ajuda a situar-nos en el temps, és on anam anotant els esdeveniments importants: els nostres aniversaris, una excursió, una festa... Anam comptant quants dies falten, quan passam una pàgina del calendari canviam de mes...

Vàrem elaborar el plafó dels aniversaris: treballam el traç dels números per escriure el dia del nostre aniversari, treballam les estacions fent el cartell d'un color diferent segons l'estació en que feim els anys i treballam els mesos col.locant el nostre cartell d'aniversari al mes que correspon. Després consultam aquest plafó cada mes, per anotar al calendari els aniversaris del mes.-El temps: Cantam la cançó Tipi Tipi Tap. Els responsables miren quin temps fa i col.loquen una boleta dins el pot corresponent. Aprofitam per parlar de les conseqüències del temps (si podrem sortir al pati, si les plantes es regaran...). Després, quan acaba el mes, feim l'estadística del temps que ha fet i ho representam en un diagrama de barres, el qual analitzam (Aquest mes ha plogut molt, han fet més dies de vent...).


Després dels rituals del Bon dia feim l'activitat prevista per aquell dia de la setmana (Anglès o Música, Art, Projecte d'aula, Estimulació del llenguatge, Conte...).
Un altre moment important per fomentar els hàbits d'higiene i alimentació i l'autonomia són els RITUALS DEL BANY I ESMORZAR. A més, aprenem a classificar els residus i així a tenir cura del medi ambient i col.laboram en el manteniment d'un entorn net i ordenat.


Altres moments del dia on es treballa l'autonomia i l'ajuda:Per sortir al pati ens posam les sabates i per tornar a entrar ens tornam a posar les crocs.


Després del pati feim RELAXACIÓ, és important aprendre a gaudir de la quietud i el repòs en contrast amb l'activitat motriu, i dedicam un temps a les nostres EMOCIONS, per aprendre a identificar-les i així gestionar-les. Anam alternant diferents maneres de fer la relaxació: massatges en cercle amb la cançó de Dàmaris Gelabert, massatges a la cara en parelles (abans ens desinfectam les mans), pintar mandales, fer ioga...
Vàrem contar el conte El monstre de colors, vàrem dramatitzar les emocions i vàrem preparar els nostres pots d'emocions, com els que té el monstre al conte. Cada dia posam una pedreta d'un color diferent segons com ens sentim (blau-trist, vermell-enfadat, groc-content, verd-tranquil...). També ho feim en moments puntuals que ens ha passat alguna cosa (ens hem enfadat, ploram...). Al final de la setmana miram el nostre pot i observam com al llarg de la setmana hem sentit diferents emocions.


Després solem tenir temps de joc, ja sigui als espais o a psicomotricitat. Quan feim espais feim la TRIA DE L'ESPAI on volem anar i els responsables van repartint els noms als companys perquè el col.loquin al plafó de l'espai corresponent. Hem de gestionar les nostres emocions, perquè si està ple l'espai que volíem n'hem de triar un altre, hem de prendre decisions i aprendre a organitzar-nos per fer les diferents propostes, manifestar les nostres preferències,.... Quan acabam els espais hem de recollir, fomentant els hàbits d'ordre, i dedicam un temps a parlar del que hem fet, com ha anat, si hem tengut problemes com els hem solucionat...Per acabar el dia recollim les nostres coses i ens tornam a trobar en rotllana per acomiadar-nos amb la cançó de Pica Pica Pica, i per als que van al menjador Nyam Nyam.